Tilbage til www.bupl.dk
Tilmelding til: TR-specialnetværket d. 6. december 2021 kl. 12.30-16
Navn:
Cpr.nr.:

XXXXXXXXXX

E-mail:
Telefonnr.:
Dine kontaktoplysninger vil blive behandlet af BUPL i forbindelse med den praktiske afholdelse af arrangementet. I den forbindelse vil dine kontaktoplysninger fremgå af deltagerlister, som deles med de øvrige deltagere, hvor det er relevant.
BUPL behandler i øvrigt data om dig i henhold til EU’s persondataforordning.
Send tilmelding
05/07/2021 11:55 PM