Tilbage til www.bupl.dk
Tilmelding til:Temadag: Børn med autismespektrumforstyrrelser i skole & dagtilbud, den 15. marts 2022, kl. 9 -12:30 i Smedien, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C.
Navn:
Jeg er medlem af:
Hvis andet skriv:
Cpr.nr.:

XXXXXXXXXX

E-mail:
Gentag email:
Mobilnummer:
Evt. BUPL tillidshverv
Arbejdsplads:
Institutionens navn:
Adresse:
Postnummer/by:
Kommune:
Betalingsmåde:
EAN-nr.:
Ean ref. ID / kontaktperson:
Bemærkninger:
Dine kontaktoplysninger vil blive behandlet af BUPL i forbindelse med den praktiske afholdelse af arrangementet. I den forbindelse vil dine kontaktoplysninger fremgå af deltagerlister, som deles med de øvrige deltagere, hvor det er relevant.
BUPL behandler i øvrigt data om dig i henhold til EU’s persondataforordning.
Send tilmelding
09/26/2021 12:52 PM