BUPL OPLYSNINGSSKEMA

OM NYVALG OG GENVALG AF ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT


Dette skema er udelukkende til BUPL. I BUPL bruger vi informationer om dit nyvalg eller genvalg til at yde den bedst mulige støtte til dig.

Informationen er også vigtig i forhold til din beskyttelse som AMR

Du skal derudover informere din kommune/arbejdsgiver om valget. Det er din opgave som arbejdsmiljørepræsentant, at informere om valget. Spørg din leder eller TR eller kontakt BUPL, hvis du er i tvivl om, hvordan du informerer kommune/arbejdsgiver.
Personlige oplysninger
Navn:
Cpr.nr.:
E-mail (privat):
Evt. arbejds e-mail:
Telefon:
Arbejdspladsoplysninger
Ansat ved arbejdsplads:

Kommune
Den/de arbejdspladser du repræsenterer:
(navn og adresse - skriv en arbejdsplads pr. linje)
01.
02.
03.
Hvis du er AMR for mere end tre arbejdspladser kan du skrive de resterende i bemærkninger nederst i skemaet.
Valgoplysninger
Valgdato: Er valget :
Hvis nyvalg, den fratrådte AMR's
navn og arbejdsplads:
Bemærkninger:
Send