BUPL'S LØNBEREGNER - FRIE GRUNDSKOLER
Lønberegning
Jeg er:

Skolen ligger i:
Erfaring i hele år:
Beskæftigelsesgrad, ugentligt timetal: eller som procent %
Iflg. overenskomst er jeg på trin:
Jeg aflønnes med suppl. skalatrin (angiv antal trin):
Jeg aflønnes med suppl. tillæg (angiv årligt tillæg 31/3-2012 niveau):
Ud over ovennævnte indgår følgende i min aflønning: Jeg erBeregn
Din løn og pension er:
satser pr
Månedsløn (trin 0)
0.00
Månedsløn (samlede tillæg)
0.00
Månedsløn i alt
0.00
Årsløn (trin 0)
0.00
Samlede tillæg pr. år (0)
0.00
Pensionsbidrag pr. måned (14.7%)
0.00
Pensionsbidrag pr. år
0.00
Løn + pension i alt pr. måned
0.00
Løn + pension i alt pr. år
0.00

Hvis du har spørgsmål vedr. din løn, kan du henvende dig til din lokale BUPL fagforening.
Find din lokale fagforening på BUPLs hjemmeside