BUPL'S LØNBEREGNER
Lønberegning
Jeg er:Min arbejdsplads ligger i:
Mit ugentlige timetal er::
Mit samlede løntrin er:
Mit samlede tillæg i årligt grundbeløb (31/3-2000 niveau) er:
(for pædagoger der er omfattet af overenskomst for det forebyggende og dagbehandlende område er der indlagt et pensionsgivende tillæg på 4.000 kr. pr. år)

Beregn
Din løn og pension er:
Månedsløn (trin)
0.00
Månedsløn (samlede tillæg)
@ERROR
Månedsløn i alt
@ERROR
Årsløn (trin)
0.00
Samlede tillæg pr. år
@ERROR
Pensionsbidrag pr. måned
@ERROR
Pensionsbidrag pr. år
@ERROR
Løn + pension i alt pr. måned
@ERROR
Løn + pension i alt pr. år
@ERROR