BUPL'S LØNBEREGNER
Lønberegning
Jeg er:Min arbejdsplads ligger i:
Mit ugentlige timetal er::
Mit samlede løntrin er:
Mit samlede tillæg i årligt grundbeløb (31/3-2000 niveau) er:
(for pædagoger der er omfattet af overenskomst for det forebyggende og dagbehandlende område er der indlagt et pensionsgivende tillæg på 1.900 kr. pr. år)
(for pædagoger der er omfattet af overenskomst for særlige stillinger er der indlagt et pensionsgivende tillæg på 2.400 kr. pr. år)
(for souschefer/afdellingsledere/stedfortrædere omfattet af pædagogoverenskomsten er der indlagt et pensionsgivende tillæg på 2.600 kr. pr. år)
(for pædagoger/støttepædagoger og ikke-pæd. uddannede omfattet af pædagogoverenskomsten er der indlagt et pensionsgivende tillæg på 2.600 kr. pr. år)

Beregn
Din løn og pension er:
Månedsløn (trin)
0.00
Månedsløn (samlede tillæg)
@ERROR
Månedsløn i alt
@ERROR
Årsløn (trin)
0.00
Samlede tillæg pr. år
@ERROR
Pensionsbidrag pr. måned
@ERROR
Pensionsbidrag pr. år
@ERROR
Løn + pension i alt pr. måned
@ERROR
Løn + pension i alt pr. år
@ERROR